Psynlighet är en ideell förening som verkar för en bättre psykiatri. Vi strävar efter att belysa de strukturella problem som finns inom psykiatrin och därmed bidra till kompetensutveckling – för en bättre psykiatri och folkhälsa.

Våra projekt