Om föreningen

Psynlighet (tidigare Föreningen Synlig Ohälsa) grundades 2018 med syftet att verka för en bättre psykiatrisk vård. Psykisk sjukdom är ett växande problem i hela världen. Suicid står för den ledande dödsorsaken hos unga i Sverige och psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Samtidigt är kompetensen inom psykiatrin allt för låg och det saknas resurser för att adekvat behandla denna växande patientgrupp.

2019 lanserade vi hemsidan opsynliga.se där vi samlar in vittnesmål från psykiatrin. Syftet med Opsynliga är att samla in så många historier att det inte går att skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”. Vi menar att om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring. Följ projektets instagram här.

Vill du bli medlem i föreningen Psynlighet? Fyll i medlemsansökan på den här länken.

Om loggan

Vår logga är designad av Daniel Maurin.

Tre symboler från loggan: ett öga, en person och två händer. Under står orden synliggörande, mänsklighet och tillsammans