Opsynliga

2019 lanserade Psynlighet hemsidan opsynliga.se där vi samlar in vittnesmål från psykiatrin. Syftet med Opsynliga är att samla in så många historier att det inte går att skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”. Vi menar att om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring. Följ projektets instagram här.

Materialet som publiceras på opsynliga.se är fritt att användas med källhänvisning. Syftet med hemsidan är just att den ska kunna användas som en kunskapsbas, och att vittnesmålen ska nå ut. Opsynliga.ses material har använts i följande publikationer: