Styrelsen

Hanna Larsson
Ordförande och grundare
Läkarstudent som kämpar för allas rätt till jämlik och medmänsklig vård, en kamp sprungen ur mina personliga erfarenheter av psykiatrin. Psykisk sjukdom är ett av vår tids största hälsohot och där spelar psykiatrin en avgörande roll. Det är dags att erkänna de allvarliga bristerna i dagens psykiatri för att möjliggöra förändring och en bättre folkhälsa.

kontakt@larssonhanna.se

Emma Svensson
Styrelseledamot
Fotbollsspelare och högstadielärare med bl.a. depressions- och panikångestproblematik. Blev under tonåren bemött av psykiatrin som ville bemöta allt annat än själva problemet, och har först på senare år kunnat få hjälp med rätt inriktning.
Freja Lindstedt
Styrelseledamot
Leg. biomedicinsk analytiker och masterstudent i biologi. Som många andra har jag i kontakt med psykiatrin bland annat varit med om långa väntetider, läkare som aldrig ringer upp och felriktad, rentav skadlig, vård. Jag vill att framtida patienter ska få bättre vård.
Joanna Falkin
Styrelseledamot
Mitt engagemang för psykiatrin kommer ur mångårig egen erfarenhet av dess brister, men också från de eldsjälar i personalen som sliter varje dag i ett dysfunktionellt system.

Tidigare styrelsemedlemmar

Elias Larsson
Styrelseledamot
Julia Rudhe
Styrelseledamot
Jurist specialiserad inom mänskliga rättigheter med särskilt fokus på rättigheter för personer med psykisk sjukdom och psykosociala funktionsnedsättningar.