Styrelsen

Hanna Larsson
Ordförande och grundare
Läkarstudent som kämpar för allas rätt till jämlik och medmänsklig vård, en kamp sprungen ur mina personliga erfarenheter av psykiatrin. Psykisk sjukdom är ett av vår tids största hälsohot och där spelar psykiatrin en avgörande roll. Det är dags att erkänna de allvarliga bristerna i dagens psykiatri för att möjliggöra förändring och en bättre folkhälsa.

kontakt@larssonhanna.se

Freja Lindstedt
Ledamot och medgrundare
Leg. biomedicinsk analytiker och doktorand i biologi. Som många andra har jag i kontakt med psykiatrin bland annat varit med om långa väntetider, läkare som aldrig ringer upp och felriktad, rentav skadlig, vård. Jag vill att framtida patienter ska få bättre vård.
Joanna Falkin
Ledamot och medgrundare
Student. Mitt engagemang för psykiatrin kommer ur mångårig egen erfarenhet av dess brister, men också från de eldsjälar i personalen som sliter varje dag i ett dysfunktionellt system.
Saga Åsbrink
Ledamot
Personlig assistent. Utifrån mina egna erfarenheter av psykiatrin, samt alla vittnesmål som kommer in till föreningen, vill jag vara med och bidra till att alla ska få den vård de har rätt till.
Stephanie Bush
Ledamot
Min ambition är att genom Psynlighet vara med och förbättra den psykiatriska vården och synliggöra dess brister. Utöver egna erfarenheter har jag även sett hur anhöriga och nära blivit skadade när vården brustit.
Tora Rosengren
Ledamot
Juriststudent. Min förhoppning är att få en fungerande psykiatri, istället för dagens vård som i många fall skadar och traumatiserar.

Tidigare styrelsemedlemmar

Elias Larsson
Ledamot och medgrundare
Emma Svensson
Ledamot och medgrundare
Julia Rudhe
Ledamot